نرم افزارهای Mozaik

نرم افزارهای آموزشی Mozaik مخصوص پیش دبستانی تا دبیرستان و دانشگاه قابل استفاده بر روی بردهای هوشمند، کامپیوترهای معمولی، تبلت و گوشی.